28HB FEBRUARI 2016 MINGGU PRAPASKA KETIGA : TAHUN C

1. PANGGILAN
KECEMASAN PADERI UNTUK ORANG SAKIT
Bermula dan i 1hb Mac, kita aka nada satu talian panggilan kecemasa untuk orang sakit.
Panggilan ini sepatutnya dibuat bagi pesakit-pesakit tenat sahaja. Sila rujuk pada Nobs
Gereja, Iaman facebook atau Miri Diocese Website untuk panggilan kecemasan. Nombor
talian adalah 0111-08-34877.

2. HOSPITAL CHAPLAINCY
Para paderi kita akan melawat ke Hospital Awam, Columbia Asia dan MCMC pada setiap
hari lsnin dan Khamis. Sila maklumkan pada Pejabat Paroki, sekiranya anda mahu paderi
pergi melawat.

3. "24 JAM UNTUK TUHAN" DALAM BAHASA MALAYSIA
Sebagaimana yang digalakkan oleh Paus Francis, masa "24 Jam Untuk Tuhan" diadakan
untuk meluangkan masa bersama Tuhan dalam doa, penyembahan dan perdamaian.
Tempot : Gereja St. Dominic and Rosary, Taman Tunku
Tarikh clan Masa : Jumaat, 4hb Mac, jam 7.30 malam hingga Saint), Shb Mac, jam 7.30 malam

4. RETREAT PRAPASKA DALAM BAHASA MALAYSIA
Suatu Retreat Prapaska dalam Bahasa Malaysia yang dikendalikan oleh Fr. Kevin Chundi
akan diadakan pada hari Sabtu, 5hb Mac di Gereja Mater Dei, Lutong.
Sila datang ke
Pejabat Paroki untuk pendaftaran sebelum 29hb Februari.

5. PENGAKUAN DOSA PRAPASKA
Pengakuan Dosa Prapaska bermula pada hari Selasa, 9hb Mac.
Sila rujuk pada Notis Gereja bagi tarikh dan masa untuk setiap Gereja.

6. SAMPUL PRAPASKA
Sampul Prapaska diedarkan pada hari ini untuk mengutip dana bagi Perkhidmatan Kebajlkan Katolik bagi melayani yang miskin dan yang memerlukan dalam Keuskupan Sila bagi dengan murah hati.

7. MISA KRISMA
Misa KrIsma diadakan pada hari Rabu, 16hb Mac, jam 7.00 malam di Katedral St. Joseph, di mana minyak kudus akan diberkat dan disucikan dan para paderi kita akan memperbaharu lkrar mereka. Sila datang dan berdoa untuk kekudusan paderi kita.

Selepas Misa KrIsma ini aka nada makan bersama (fellowship).