PENGAKUAN DOSA MUSIM ADVEN Sila rujuk pada notis Gereja untuk jadualnya di pelbagai Gereja.

26TH JUN 2016 - HARI MINGGU BIASA KE -13 TAHUN C