6HB NOVEMBER, 2016 MINGGU BIASA TIGA PULUH DUA - TAHUN C

1.  KURSUS  PRA- PENGUATAN UNTUK  PARA  REMAJA
     Para remaja yang lahir pada tahun 2002 atau terdaulu dan yang ingin menerima
     Sakramen Penguatan pada tahun 2017, hendaklah mengikuti kursus Pra-Penguatan ini.
     Kursus ini bermula dengan hari pengenalan pada
    Tarikh      :   Ahad, 6hb November Masa : 1.30 – 4.30 petang
    Tempat   :   St. Francis of Assisi’s Chapel, Jalan Brighton
   
     Taklimat akan diadakan untuk para ibu bapa pada jam 2.00 – 2.30 petang di tempat
     yang sama.    Selepas ini, kelas-kelas ini akan diadakan di Katedral St. Joseph pada
     setiap hari Ahad  dari jam 2.00 petang hingga 3.30 petang.

2.  KURSUS  PEMBAPTISAN  BAYI  DALAM  BAHASA  IBAN

       Tempat :  Gereja Mater Dei, Lutong
              Tarikh   :  6hb – 7hb November    Masa :  7.30 malam
       Bayi akan dibaptiskan pada hari Selasa, 8hb November jam 5.30 petang.  Para ibu
       bapa  dan wali yang ingin anak-anak mereka dibaptis adalah diseru untuk menghadiri
       kursus  ini.

3.  MISA  ARWAH  GABUNGAN  DI HOLY ROSARY CHAPEL, PIASAU UTARA

     Tarikh :  Jumaat 11hb November
     Masa   :  7.30 malam
     Semua dijemput datang.

4.   PERSIDANGAN  KELUARGA  KERAHIMAN

         Tempat :  Hotel Imperial Ballroom Miri  
       Tarikh  :   27hb – 29hb November
        Sumbangan Kemasukan :  RM80.00
        Pencaramah :  Reverend Fr. Gino Henriques
        Pendaftaran diadakan selepas Misa selesai hari ini.

5.  BAJU-T PERARAKAN  KRISMAS  
      Sesiapa yang sudah menempah Baju-T Perarakan Krismas, sila ambilnya selepas Misa
      selesai dengan membawa resit pengesahan.  Harap maklum.

6.  TERIMA  KASIH  
      Kumpulan gubahan bunga dari Katedral St. Joseph dan Gereja Mater Dei, Lutong
      ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan murah hati anda pada jualan
      bunga baru-baru ini.
      Jumlah jualan disalurkan untuk Wisma St. Joseph adalah seperti berikut:
      Katedral St. Joseph            :  RM 13,000.00
     Gereja Mater Dei. Lutong :   RM  1,000.00
     Semoga Tuhan memberkati atas kemurahan anda.   Terima kasih.