NOTIS GEREJA : 13HB NOVEMBER, 2016 MINGGU BIASA TIGA PULUH TIGA- TAHUN C

1.  KURSUS  PRA- PENGUATAN UNTUK  PARA  REMAJA
Para remaja yang lahirpadatahun 2002 atauterdahuludaninginmenerima
SakramenPenguatanpadatahun 2017, hendaklahmengikutikursusPra-Penguatanini.
Kursusinitelah pun bermulaminggulepas.Sesiapa yang belummendaftar, silamendaftarnya
mingguinisepertiberikut:
Tarikh : Ahad, 13hb November     Masa : 1.45 petang
Tempat   : Katedral St. Joseph

2.  PERSIDANGAN  KELUARGA  KERAHIMAN
Tempat :  Hotel Imperial Ballroom Miri    Tarikh:   27hb – 29hb November
SumbanganKemasukan :  RM80.00
Penceramah :  Reverend Fr. Gino Henriquesdari Singapura
Pendaftarandiadakanselepas Misa selesaihariini.Tarikhtutuppendaftaranadalah
pada 20hb November.

3.  SALIB KERAHIMAN(MERCY CROSS) DI MIRI


BersempenadenganTahunKerahiman, “Mercy Cross”telah melawat semua pelbagai
Paroki di Keuskupan kita  dan akhirnya akan tiba di Miri pada 13hb November bagi  pusinganterakhir.

Menyambut Mercy Cross di Katedral St. Joseph

Tarikh: Ahad 13hb November
Masa: 11:30 pagi di Youth Mass (Misa Muda-Mudi)

Oleh itu, ia akan dibawa ke pelbagai Gereja di Paroki dan program-program akan diadakan
untuk petang tersebut di mana Mercy Cross terletak. Anda digalakkan untuk berdoa dan menghormati Mercy Cross. Sila rujuk buletin gereja atau papan kenyataan untuk lokasi Mercy
 Cross pada pelbagai tarikh.

*Perhatian :Para pengulas akan mengumumkan tempat Gereja mereka masing-masing :

     Carmelite’s Chapel, Jalan Brighton    :  14hb Nov petang – 15hb Nov jam 5.30 petang
     St. Atnhony’s of Padua’s Chapel, Tudan    :  15hb Nov petang – 17hb Nov jam 5.30 petang
     Holy Spirit’s Chapel, Permyjaya        :  17hb Nov petang – 19hb Nov jam 5.30 petang
     Gereja Mater Mater Dei, Lutong           :  19hb Nov petang – 21hb Nov jam 5.30 petang
     Holy Rosary Chapel, Piasau Utara        :  21hb Nov petang – 23hb Nov jam 5.30 petang
     Katedral St. Joseph, Miri            :  23hb Nov petang – 27hb November

4.  KRISMAS  KAROLING

 
Sesiapa yang ingin Krismas karoling di rumah anda, sila ambil borang di pintu masuk Gereja, isi butiran dan masukan ke dalam kotak yang disediakan.   Anda juga boleh mendaftar di  pejabat paroki St. Joseph. Tarikh tutup adalah pada 3hb Disember.5.  BAJU-T PERARAKAN  KRISMAS
Sesiapa yang sudahmenempahBaju-T PerarakanKrismas, silaambilnyaselepas Misa
selesaidenganmembawaresitpengesahan.  Harapmaklum.

6.  KALENDAR  LITURGIKAL  DAN  ORDO 2017
KalendarLiturgikaldan Ordo 2017 bolehdiperolehisekarang di kedaibukuGereja.