25HB FEBRUARI, 2018 MINGGU PRAPASKA KEDUA - TAHUN B

1. RETRET PRAPASKA OLEH FATHER GREGORY HON DALAM BAHASA INGGERIS
        Tempat :   Chapel St. Francis, Jalan Brighton
        Tarikh   :  3hb – 4hb Mac  
        Tarikh Tutup :  28hb Februari  
        Sumbangan pendaftaran :  RM25.00  
        Anda bolehlah mendaftar di pejabat Paroki St. Joseph, Kedai Buku Carmelite dan Kedai Buku
        Gereja Mater Dei, Lutong.

2. MISA KENYAH-KAYAN MASS 
        Tempat :  Gereja Mater Dei, Lutong
        Tarikh    :  Ahad, 4hb Mac       Masa :  11.00 pagi
        Semua dijemput datang.

3. PERSIDANGAN  LELAKI  HEBAT DAN BERJAYA  ( SUCCESFUL MEN, POWERFUL MANHOOD ) 
       Tempat :  Dewan Gereja St. Columba, Miri
       Tarikh    :   6hb Mac           Masa :  8.00 pagi – 6.00 petang
       Yuran masuk adalah RM20.00 seorang.      
       Ceramah diadakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.  Untuk maklumat lanjut,
       sila kunjungi meja pendaftaran selepas Misa hari ini.

4.   KURSUS  PEMBAPTISAN BAYI DALAM BAHASA IBAN
   Tempat :  Gereja Mater Dei, Lutong
   Tarikh    :  11hb-12hb Mac         Masa :  7.30 malam
   Bayi akan dibaptiskan pada hari Selasa, 13hb Mac, jam 5.30 petang.  Para ibu bapa dan wali yang
   ingin anak-anak mereka dibaptis adalah diseru untuk menghadiri kursus ini.

 5. SAMPUL  PRAPASKA
     Sampul Prapaska boleh didapati untuk mengutip dana bagi Perkhidmatan Kebajikan Katolik bagi
  membantu yang miskin dan yang memerlukan dalam Keuskupan ini.
Sila menghulur dengan seikhlas hati.
Terima kasih.