15HB APRIL, 2018 MINGGU PASKA KETIGA - TAHUN B

1.   KEMPEN “WORK OF MERCY” WISMA ST. JOSEPH 2018
Tarikh : Sabtu,  21 April      
       Masa   :  9.00 pagi hingga 1.00 pagi
       Semua dialu-alukan untuk membantu membaiki dan mengecat pagar di Tadika
       St. Joseph, Piasau Garden.  Sila bawa berus cat dan peralatan yang sesuai.

2.  HUJUNG MINGGU “CHOICE” KE-4 
     Tempat :  Pusat St. Francis, Jalan Brighton
     Tarikh   :  27hb – 29hb April
     Program ini memberi tumpuan kepada pencarian diri sendiri dan hubungan dengan
     Tuhan, orang lain dan keluarga.  Ianya terbuka kepada belia bekerja yang berumur di
      antara 21 – 45.
     Program ini diadakan dalam Bahasa Malaysia.

3.  PENGHARGAAN 
     Pihak Komiti Holy Spirit Chapel, Permyjaya merakamkan ribuan terima kasih kepada
     para umat atas kemurahan hati menyokong dalam jualan makanan untuk dana
     Pembangunan Wisma St. Joseph.  Terima kasih!