1HB APRIL, 2018 MINGGU PASKA HARI RAYA KEBANGKITAN TUHAN - TAHUN B

1.  KURSUS  SAKRAMEN  PENGUATAN  UNTUK ORANG DEWASA  DALAM  BAHASA  INGGERIS
  Tempat :  St. Francis Chapel, Jalan Brighton  
  Tarikh   :  Bermula pada 7hb April       Masa : 1.30 petang - 4.30 petang
  Yuran Pendaftaran :  RM25.00
  Sila mendaftar di pejabat Paroki sebelum 1hb April dan untuk keterangan lanjut sila rujuk pada Notis Gereja.

2.  KARNIVAL PASKA 2018
    Tempat      :  Pustaka Negeri Sarawak, Miri        Tarikh :  7hb – 8hb April
    Semua aktiviti untuk Paska Karnival adalah percuma.  Anda bolehlah mendaftar semua aktiviti
    selepas Misa.  Tiket untuk konsert juga boleh diperolehi.
           
 3.  KURSUS PRA PERKAHWINAN DALAM BAHASA INGGERIS
      Tempat :  Gereja Mater Dei, Lutong          Tarikh :  7hb – 8hb April (Sabtu – Ahad)
      Sila datang ke Pejabat Paroki untuk pendaftaran.

4.   KURSUS LATIHAN 3 HARI PERANCANG KELUARGA SEMULAJAI DALAM BAHASA IBAN
       Perancang Keluarga Semulajadi memerlukan pengambilan baru guru-guru NFP untuk mengajar dalam Bahasa Iban  seperti berikut:
       Tempat :  Pusat St. Francis, Jalan Brighton        Tarikh :  7hb – 9hb April
       Sila mendaftar di Pejabat Paroki sebelum 2hb April.

5.  KURSUS  PEMBAPTISAN BAYI  DALAM  BAHASA  MALAYSIA
       Tempat :  Katedral St. Joseph    
       Tarikh : 8hb –9hb April       Masa :  7.30 malam
       Bayi akan dibaptiskan pada hari Selasa, 10hb April jam 5.30 petang.  Para ibu bapa
       yang ingin anak-anak mereka dibaptiskan haruslah menghadiri kursus ini.

6.  KURSUS PERANCANGAN KELUARGA DALAM BAHASA INGGERIS DAN IBAN 
     Dalam Bahasa Inggeris:
     Tempat :  Bilik Persidangan Katedral St. Joseph
     Tarikh   :  Sabtu, 14hb April     Masa :  8.00 pagi – 1.00 petang
   
     Dalam Bahasa Iban :
     Tempat :  Chapel St. Anthony, Pujut Corner
     Tarikh   :  Sabtu, 14hb April     Masa :  9.00 pagi – 1.30 petang
     Sila mendaftar di Pejabat Paroki.

7.   SESI BARU RCIA (UPACARA  INISIASI  KRISTIAN ORANG DEWASA)  2018 - 2019
      Sesi baru RCIA 2018-2019 akan bermula pada Minggu Kedua Paska 9hb – 15hb April
      RCIA menyediakan kelas orang dewasa untuk menerima Sakramen Pembaptisan, Penguatan dan
      Ekaristi.  Kita menggalakkan yang berminat untuk menyertai Gereja kita, sila datang ke Pejabat
      Paroki untuk mendaftar.